• Procés d’adaptació a P3 amb tres mestres a l’aula.
 • Metodologia pròpia, emocional i cooperativa.
 • Atenció personalitzada dels alumnes.
 • Aprenentatge dinàmic de la llengua anglesa des de P3, i de la llengua francesa des de 5è   de primària.
 • Acreditació voluntària del nivell d’anglès a final d’etapa amb Cambridge, i projectes internacionals.
 • Inclusió del cant coral en el nostre projecte educatiu.
 • Natació opcional fins a P5.
 • Servei d’orientació psicopedagògica a infantil, primària i secundària.
 • Patis propis per a cada etapa.
 • Servei de menjador de qualitat, amb atenció pedagògica.
 • Activitats extraescolars coherents amb el projecte educatiu.
 • Servei d’acollida matí i tarda.

Ens apassiona educar

Des de 1962