Consulteu les activitats:

EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS A PRIMÀRIA
EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS A SECUNDÀRIA
INFANTIL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIAExtraescolars

L’escola proposa una sèrie d’activitats extraescolars lúdiques i al mateix temps enriquidores per al nostre alumnat en les quals, a part d’activar el cos, tenim cura d’altres valors que van paral·lels a aquest tipus d’activitats: saber ser autònom, saber-se vestir i tenir cura de la roba, saber treure i guardar i tenir cura del material, saber compartir jocs i activitats, etc.

Les activitats es fan en un primer torn de les 17 h fins les 18 h 10′ i en un segon torn  de les 18 h 10′  a les 19 h 10′.
 Els alumnes que fan l’activitat de les 18 h 10′ a les 19 h 10′ poden quedar-se a l’escola, a l’aula de deures i esbarjo, si fan una petició prèvia.