Erasmus+logo

REGARDING ERASMUS+ PROJECTS:

On the 1st of January 2014 the European Parliament approved the new Erasmus+ Programme for Education, Training, Youth and Sport for 2014-2020.

The new programme aims to boost skills and employability, as well as modernising education, training, and youth work.

During an Erasmus+ Project students and teachers will do common activities that will be carried out simultaneously at different schools in Europe.

The associated schools work on a common project in order to exchange experiences and improve students’ and teachers’ competences, not only in the issue that the project is focused on, but also in social work, relations, planning or participation activity projects and improvement of ICT skills.

Participating in an Erasmus+ Project offers teachers and students the opportunity to improve their knowledge, the use of foreign languages, and to increase their motivation to learn too.

Des de l’’1 de gener del 2014, el Parlament Europeu ha aprovat el nou programa Erasmus + per a l’’educació, la formació, la joventut i l’’esport per al període 2014-2020.

El nou programa vol impulsar les habilitats i l’’ocupabilitat, així com modernitzar l’’educació, la formació i el treball juvenil.

En aquests projectes Erasmus+, alumnes i professors realitzen activitats comunes simultàniament en diferents escoles d’’Europa.

Les escoles associades treballen en un projecte comú amb la finalitat d’’intercanviar experiències i millorar les competències no tan sols en el tema en què se centra el projecte sinó també en termes de treball en equip, relacions socials, planificació i activitats de participació en projectes i utilització de tecnologies de la informació i la comunicació i de l’’aprenentatge i el coneixement (TIC- TAC).

Participar en un projecte Erasmus+ ofereix als alumnes i als professors l’’oportunitat, també,  de practicar idiomes i augmentar la seva motivació per a l’’aprenentatge de llengües estrangeres.

The Voice of Young Europe” 2015-2018