AVÍS LEGAL

1. L´Escola El Cim, SCCL, informa als usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades.

2. L´Escola El Cim, SCCL tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (“LOPD”), de forma confidencial i amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (“RLOPD”).

3. Les dades de caràcter personal que es facilitin en la Web, quedaran registrades en un fitxer titularitat de l´Escola El Cim, SCCL degudament declarat i inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, amb la finalitat de dur a terme la prestació dels serveis oferts, així com, per enviar per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, novetats e informació sobre el Centre.

4. El simple fet de que l’Usuari enviï les seves dades personals a l´Escola El Cim, SCCLsuposarà el consentiment de l’Usuari per a la seva incorporació al fitxer i el seu corresponent tractament.

5. L’Usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició dirigint-se mitjançant carta adjuntant fotocòpia del seu DNI o altre document oficial identificatiu a l’Escola El Cim, SCCL, al Carrer Frederic Soler, 22 CP 08224 de Terrassa.

6. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’Escola El Cim, SCCL són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes perquè, en tot moment responguin a la seva situació actual.

7. Qualsevol usuari que tingui qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què l’Escola El Cim, SCCL utilitza les dades dels seus usuaris, pot escriure’ns a secretaria@escolaelcim.cat